Klachtenregeling

Als accountantskantoor hebben wij een kwaliteitssysteem ingericht om te waarborgen dat onze werkzaamheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Onze klachtenregeling is erop gericht dat personen van binnen en buiten de organisatie klachten over het niet-naleven van ons kwaliteitssysteem aan de orde kunnen stellen. Wanneer sprake is van een schending van ons kwaliteitssysteem zullen we passende maatregelen nemen.


Heeft u een klacht of opmerking over onze dienstverlening of over hierbij betrokken individuen dan vragen wij u om dit met ons te delen. Uw klacht of opmerking zullen wij onderzoeken en zorgdragen voor een gepaste oplossing.


Het is aan u om de klacht eerst met een van de partners van ons kantoor te bespreken of direct een formele klacht in te dienen. In dat laatste geval kunt u uw klacht op de volgende manieren indienen:


Per e-mail naar:

[email protected]


Schriftelijk naar: 

Maatschap Abma Diepenhorst Accountants
Stationsplein 45 A4.004
3013 AK Rotterdam


Vermeld hierbij in ieder geval de volgende gegevens:


  • Bedrijfsnaam, contactpersoon, adres, telefoonnummer en e-mailadres
  • Omschrijving van de klacht
  • Wanneer de klacht zich voordeed (datum)
  • Tegen wie de klacht zich richt
  • Voorgestelde oplossing van de klacht

Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren. Dit kan zijn om de ontvangst van uw klacht te bevestigen of om uw klacht direct af te handelen.