Privacy Statement

Maatschap Abma Diepenhorst Accountants (hierna: AbmaDiepenhorst of “wij”) gevestigd aan het Stationsplein 45 A4.004 3013 AK te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gebruik van persoonsgegevens


Voor onze klanten verwerken wij persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de overeengekomen professionele diensten te kunnen verlenen. Voor deze diensten is het mogelijk dat wij ook persoonsgegevens verwerken van aan onze klanten verbonden personen, zoals persoonsgegevens van gezinsleden of van werknemers, klanten of leveranciers.

Wij verwerken persoonsgegevens van onze klanten en daaraan verbonden personen op basis van een gerechtvaardigd belang.


Van onze onderaannemers verwerken wij persoonsgegevens om toegang te verlenen tot de applicaties die wij gebruiken voor onze dienstverlening. Wij verwerken persoonsgegevens van onderaannemers op basis van een gerechtvaardigd belang.


Bezoekers van onze website hebben zelf zeggenschap over de persoonsgegevens die zij met ons delen. Als u gebruik maakt van de chatfunctie op onze website dan ontvangen wij persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens om met u te communiceren of contact met u op te nemen.


Categorieën persoonsgegevens


Hieronder vindt u een overzicht van de (mogelijke) persoonsgegevens die wij verwerken:


  • Personalia (zoals voor- en achternaam, geboortedatum en -plaats, geslacht, burgerlijke staat, Burgerservicenummer);
  • Contactgegevens (zoals postadres, e-mailadres, telefoonnummer);
  • Financiële gegevens (zoals salaris, inkomen, vermogen, uitkeringen); en
  • Functiegegevens.

Het delen van persoonsgegevens met derden


Wij maken ten behoeve van onze dienstverlening gebruik van sub-verwerkers die persoonsgegevens voor haar verwerken. Met deze sub-verwerkers hebben wij overeenkomsten gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. AbmaDiepenhorst blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend als dit nodig is voor het verlenen van onze diensten en doen dit op basis van een gerechtvaardigd belang, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of na uw toestemming. Partijen met wie wij mogelijk persoonsgegevens delen op basis van deze grondslagen, zijn bijvoorbeeld de Belastingdienst, pensioenmaatschappijen, financiers, softwareleveranciers of toezichthouders.


Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk in de Europese Unie verwerkt en wij verkopen uw gegevens niet aan derden.


Beveiliging van uw persoonsgegevens


Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].


Bewaartermijn


Wij bewaren uw persoonsgegevens permanent gedurende onze klantrelatie. Bij beëindiging van onze klantrelatie bewaren wij uw persoonsgegevens nog tot maximaal 1 jaar na beëindiging van onze relatie, of langer wanneer een wettelijk langere bewaartermijn dit van ons vereist.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Op de website maken wij uitsluitend gebruik van technische en functionele cookies, alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn onder andere noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AbmaDiepenhorst en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.


Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Om een beroep te doen op een van de hierboven genoemde rechten, of heeft u andere kunt vragen, klachten of opmerkingen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door AbmaDiepenhorst, neem dan contact met ons op via [email protected].


Versie september 2022